תמריצים והלואות בערבות מדינה

• הכנת תוכניות עסקיות

• חוק עידוד תעשיה והשקעות

• מפעלים מאושרים

• הלוואות מדינה לעסקים קטנים

• הרשות לחדשנות/מדען