ניהול כספים

• איש כספים במיקור חוץ

• קשר עם הבנקים וגופי מימון

• מנטורינג עסקי וניהולי