הנהלת חשבונות דיגיטלית

• חשבונאות כפולה וחד צידית

• דיווחים חודשים לרשויות המס

• דוחות שנתיים

• ניהול המידע והחומר הכספי

• התאמות בנקים, ספקים, לקוחות